De vijvermeester

Geestelijk vader van vrijwel alles op Vijvermeester.nl is Jiry de Waal.

Geboren in 1980 in Heerde en hij ontdekt zoals veel kinderen de natuur in zijn omgeving. Omgeven door het Apeldoorns kanaal, De grift, Evergunne, de Grote wetering, de IJssel, Heerderstrand, Pluizemeertje, De Sprengen, de vijver van de Wendhorst, talloze kolken, kilometers sloten etc. ontwikkeld hij een grote belangstelling voor al wat leeft langs sloot en waterkant.

De basisschool kan hem niet boeien, buiten is wat de aandacht trekt, een onderzeeboot is zijn droom. Hij zal en moet zelf zien wat er onderwater leeft.

Kikkervisjes vangen is geen beroep en erg veel aanleg voor studeren leek er aanvankelijk niet bij dus is er de afslag gemaakt naar de LTS. Dezelfde school waar, zo bleek later, de dochter van vijver-goeroe Ada Hofman op had gezeten. Maar het was evengoed een omweg naar hetgeen echt de passie heeft. Via het VHBO in Zwolle vond hij de weg naar Aquatische Ecotechnologie in Vlissingen aan de University of Applied Science (HBO). Ondertussen was hij met zijn ouders verhuisd naar het polderdorp Ens, Flevoland) waar hij de liefde van zijn leven had gevonden en na de studie een plek vond om te wonen en werken. Na het werken voor alle waterbeherende overheden en het opdoen van werkervaring bij twee commerciële bedrijven in de watersector richte hij in 2011 een bedrijf op. Vanuit een werkloze situatie in de crisis zag hij overal werk maar nergens banen. Toen heeft hij de stap gemaakt om zijn opgedane kennis te valoriseren in adviesdiensten. Adviesbureau de Waal is nog steeds de drijver van al zijn initiatieven, zoals die van Vijvermeester.nl bijvoorbeeld. Eerst maakte hij vooral adviesrapportages maar op het gebied van actief biologisch waterbeheer waren de klanten niet helemaal tevreden. De uiteenzetting van het advies om bepaalde planten en dieren in te zetten teneinde diverse doelstellingen te bereiken op het gebied van waterbeheer werdt wel goed ontvangen maar dan... de klacht was vooral dat de benodigde planten en dieren niet te koop waren. Dat vond hij merkwaardig, het betrof immers inheemse planten en dieren die toch overal te vinden waren. Zo werd het zaadje gelegd om zelf maar de benodigde planten en dieren te verzorgen. Dit groeide later uit tot een goedlopende website (met Dutch Water Tech). In 2019 heeft Adviesbureau de Waal deze website aangekocht en er een eigen naam aan gegeven. Het doel is om de mensen, ook de particulier, alle biota te verkopen die ze nodig hebben om weer helemaal de regie terug te krijgen en te houden over hun eigen vijver. Dan zijn ze het helemaal meester.

Zo heeft de naam Vijvermeester.nl een dubbele lading. Voor vragen en advies kan men terecht bij de Vijvermeester maar als men de adviezen opvolgt wordt men zelf de vijver weer helemaal meester. Iedereen toegang geven tot de middelen voor biologisch waterbeheer is de eerste bedrijfsdoelstelling.

Adviesbureau de Waal heeft ook secundaire bedrijfsdoelstellingen:

  • We willen het gebruik van chemicaliën (tegen wieren of algen) terug dringen. Als waterbeheerders staan we toch net iets anders in de wedstrijd dan vijvercentra. Niet de vis of de plant staan voorop maar het water. Je zult zien als je het water de hoogste prioriteit geeft de planten goed groeien en de dieren het goed naar de zin hebben.
  • We willen de verspreiding van inheemse waterplanten en waterdieren bevorderen. De kosten in het waterbeheer van invasieve exoten loopt jaarlijks in de vele miljoenen euro’s. Die zijn veelal via aquaria-winkels, groenrijk, intratuin, ranzijn etcetera in ons land gekomen en via consumenten in onze leefomgeving. De verspreiding van de gewenste inheemse soorten kan via dezelfde kanalen.
  • We willen de rode lijst van waterplanten en waterdieren wegwerken. Soorten waarvan aannemelijk kan worden gemaakt dat ze van de rode lijst zijn gehaald doordat we ze met succes hebben verspreid zetten we op de groene lijst (zoals we dat noemen) Met name het aantonen dat het komt door onze verkoop is nog moeilijk maar in 2018 is er al wel een primeur te melden. De inheemse waternoot die in 1908 is uitgestorven is na 110 jaar weer succesvol geïntroduceerd in een kreek van de Dordtse Biesbosch. Dit in opdracht van waterschap Hollandse Delta
  • Door de verkoop van inheemse biota wordt indirect de biodiversiteit in onze leefomgeving groter en moet het gemakkelijker worden om de KRW doelstellingen te behalen. Dit is mooi en maakt onze “natuur” ook robuuster maar scheelt Nederland en zijn belastingbetalers ook veel geld. Als we de doelstellingen niet behalen zoals we dat zelf met Brussel hebben afgesproken kunnen we miljoenen euro’s aan boetes tegemoet zien. Dat geld kunnen we beter op voorhand uitgeven om de doelstellingen wel te behalen.
  • Tot slot streven we na om ook veel voorlichting te geven. Dit geeft een verhoogde kans op succes van de vijver. Dit straalt af op ons als bedrijf. Ook is het veel leuker om iemand het goede te laten doen. Dit kost even veel moeite en geld dan iemand het verkeerde te laten doen. Met ons als leverancier heb je dus niet alleen een goed product maar ook het juiste product. Niet alleen het juiste product maar ook het beste resultaat. Niet alleen het beste resultaat maar ook het meeste plezier. Ondertussen betekend uw aankoop een stapje dichter bij onze doelen. Hartelijk bedankt!
Copyright © 2013-heden Vijvermeester.nl